Navigace

Obsah

Velikonočná výstava 2023

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DPL SMEČNO

Vážení návštěvníci našeho domova,

dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 21. 02. 2022 jsou opět povoleny návštěvy klientů naší pobytové sociální služby Domov pro seniory.

Návštěvy budou povoleny pouze za těchto podmínek:

  • Před Vaší návštěvou prosíme kontaktujte telefonicky pracovnice příslušného oddělení, aby mohly Vaše blízké informovat o čase návštěvy a Vaši blízcí se tak mohli na návštěvu připravit.
  • U vchodu do budovy se prosíme zapište do návštěvní knihy a vyplňte formulář o bezinfekčnosti.
  • Návštěvu můžete vykonat pouze za předpokladu použití respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Ochranné pomůcky jsou si povinni návštěvníci zajistit sami.
  • Návštěvy budou probíhat ve společných prostorách, zejména v přízemní části budovy, v minimálně 2 m rozestupech od ostatních osob, ne na pokojích klientů. To neplatí u zcela imobilních klientů a klientů v terminálním stádiu. O zdravotním stavu klienta rozhoduje zdravotnický personál.
  • Žádáme Vás, abyste svou návštěvu odložili v případě, pokud se necítíte dobře. Chráníte tak své blízké a také pracovníky domova.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení výše uvedených opatření Vám nebude návštěva umožněna. V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat ředitele organizace či zástupkyni ředitele.

Ve Smečně, dne 21. 02. 2022       

                                                                                                                          Bc. Petr Šála, ředitel organizace

 

DOMOV PRO SENIORY – telefonní kontakty

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

 

ředitel organizace Bc. Petr Šála: tel. 607 534 793, zástupkyně řed. Mgr. Kostečková tel. 605 566 563

 

NAPIŠTE VAŠIM BLÍZKÝM E-MAIL, POŠLETE JIM FOTKY PRO RADOST

DOMOV PRO SENIORY

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

rádi bychom Vám představili další možnost, jak být ve spojení s Vašimi blízkými, potěšit je a vykouzlit úsměv na jejich tváři.

Napište Vašim blízkým e-mail, připojte k němu fotografie rodiny, přírody či míst, která Váš blízký dobře zná a udělají mu radost. Vaše dopisy klientům rádi vytiskneme, předáme, přečteme.

Do předmětu, prosím, napište jméno klienta, kterému je e-mail adresován, a označte oddělení, na kterém je ubytován.

Věříme, že než se epidemiologická situace uklidní a Vy se budete moci s Vašimi blízkými opět setkat osobně, je zpráva, dopis a fotografie od Vás udělají šťastnějšími.

 

Kontakty na jednotlivá oddělení Domova pro seniory:

Oddělení č. 1  tel. 602 560 192           domovplipami1.odd@seznam.cz

Oddělení č. 2  tel. 602 560 319           domovplipami2.odd@seznam.cz

Oddělení č. 3  tel. 602 560 323           domovplipami3.odd@seznam.cz

Oddělení č. 4  tel. 602 560 327           domovplipami4.odd@seznam.cz

Oddělení č. 5  tel. 602 560 348           domovplipami5.odd@seznam.cz

Domov Pod Lipami Smečno

Jsme jednou z největších příspěvkových organizací ve Středočeském kraji, která poskytuje pomoc a péči uživatelům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Poslaním Domov Pod Lipami je vytváření takového prostředí, aby mohli uživatelé i nadále žít v co největší míře dosavadním způsobem života. Dbáme na udržování přirozených vazeb, začlenění do splečenského života a udržení dobré kvality života.

 

Adresa organizace

Domov Pod Lipami Smečno,

poskytovatel sociálních služeb

Smečno 1

273 05 Smečno

 

IČO: 71234454

Projekt

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo

Zřizovatel

logoADRESA ZŘIZOVATELE: 

Krajský úřad Středočeského kraje  

Zborovská 11   

150 21 Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz