Navigace

Obsah

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DPL SMEČNO

Vážení návštěvníci našeho domova,

Domov Pod Lipami Smečno zavádí s platností od 15. 11. 2021 mimořádné opatření pro návštěvy klientů naší pobytové sociální služby Domov pro seniory.

Návštěvy budou povoleny pouze za těchto podmínek:

  • Návštěva bude umožněna osobám, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
  • Dále osobám, které se prokáží negativním antigenním testem ne starším než 24 hodin, či osobám, které nejdéle před 72 hodinami absolvovaly RT-PCR test s negativním výsledkemTest musí prokazatelně patřit Vaší osobě.
  • Dále osobám, které jsou očkované proti onemocnění COVID-19, a u nichž uplynula doba nejméně 14 dní od aplikace 2. očkovací dávky. Osoby nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19. Osoby se prokáží certifikátem.
  • Návštěvní hodiny se stanovují na čas Po – Ne od 13.00 do 16.00 hod.
  • Návštěva se telefonicky nahlásí minimálně před 1 dnem plánované návštěvy, u vchodu do budovy se zapíše do návštěvní knihy a vyplní formulář o bezinfekčnosti.
  • Návštěvu mohou tyto osoby vykonat pouze za předpokladu použití respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Ochranné pomůcky jsou si povinni návštěvníci zajistit sami.
  • Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách, v prostorách organizace k tomu vyhrazených v minimálně 2 m rozestupech, ne na pokojích klientů. To neplatí u zcela imobilních klientů.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u klienta v terminálním stádiu. O zdravotním stavu klienta rozhoduje zdravotnický personál.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení výše uvedených opatření Vám nebude návštěva umožněna. V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat ředitele organizace či zástupkyni ředitele.

 

Ve Smečně, dne 15. 11. 2021       

                                                                                                                                   Bc. Petr Šála, ředitel DPL Smečno

 

DOMOV PRO SENIORY – telefonní kontakty

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

ředitel organizace Bc. Petr Šála: tel. 607 534 793

zástupkyně ředitele Mgr. Monika Kostečková, DiS.: tel. 605 566 563

 

Seznam odběrových míst pro testování na Covid-19 (138.77 kB)

 

Prosíme všechny návštěvníky, aby před návštěvou klienta vyplnili Čestné prohlášení DPL Smečno a odevzdali jej na příslušném oddělení. Děkujeme Vám.

Čestné prohlášení návštěvníka DPL Smečno (158.82 kB) (17.99 kB)

 

NAPIŠTE VAŠIM BLÍZKÝM E-MAIL, POŠLETE JIM FOTKY PRO RADOST

DOMOV PRO SENIORY

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

rádi bychom Vám představili další možnost, jak být ve spojení s Vašimi blízkými, potěšit je a vykouzlit úsměv na jejich tváři.

Napište Vašim blízkým e-mail, připojte k němu fotografie rodiny, přírody či míst, která Váš blízký dobře zná a udělají mu radost. Vaše dopisy klientům rádi vytiskneme, předáme, přečteme.

Do předmětu, prosím, napište jméno klienta, kterému je e-mail adresován, a označte oddělení, na kterém je ubytován.

Věříme, že než se epidemiologická situace uklidní a Vy se budete moci s Vašimi blízkými opět setkat osobně, je zpráva, dopis a fotografie od Vás udělají šťastnějšími.

 

Kontakty na jednotlivá oddělení Domova pro seniory:

Oddělení č. 1  tel. 602 560 192           domovplipami1.odd@seznam.cz

Oddělení č. 2  tel. 602 560 319           domovplipami2.odd@seznam.cz

Oddělení č. 3  tel. 602 560 323           domovplipami3.odd@seznam.cz

Oddělení č. 4  tel. 602 560 327           domovplipami4.odd@seznam.cz

Oddělení č. 5  tel. 602 560 348           domovplipami5.odd@seznam.cz

Zákaz vstupu do areálu DPL Smečno i nadále platí
pro všechny nepovolané osoby.

Zákaz vstupu do areálu

SPOJTE SE SE SVÝMI BLÍZKÝMI POMOCÍ

APLIKACE SKYPE - stále platí

Pokud se chcete spojit pomocí videohovoru se svými blízkými, máme pro vás možnost připojení přes aplikaci Skype.

Stačí, když si předem zavoláte na oddělení pracovníkovi PvSS a domluvíte se na určitém čase, kdy se se svým blízkým spojíte. Jednotlivou sociální službu vyhledáte pomocí přihlašovacího jména.

 

DOMOV PRO SENIORY

Přihlašovací jméno: DPS Smečno

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Přihlašovací jméno: DOZP Smečno

 

602 560 133

 

DOZP 1. oddělení

 

602 560 136

 

DOZP 2. oddělení

 

602 560 139

 

DOZP 3. oddělení

 

602 560 179

 

DOZP 4. oddělení

Domov Pod Lipami Smečno

Jsme jednou z největších příspěvkových organizací ve Středočeském kraji, která poskytuje pomoc a péči uživatelům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Poslaním Domov Pod Lipami je vytváření takového prostředí, aby mohli uživatelé i nadále žít v co největší míře dosavadním způsobem života. Dbáme na udržování přirozených vazeb, začlenění do splečenského života a udržení dobré kvality života.

 

Adresa organizace

Domov Pod Lipami Smečno,

poskytovatel sociálních služeb

Smečno 1

273 05 Smečno

 

IČO: 71234454

Projekt

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo

Zřizovatel

logoADRESA ZŘIZOVATELE: 

Krajský úřad Středočeského kraje  

Zborovská 11   

150 21 Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz