Navigace

Obsah

SPOJTE SE SE SVÝMI BLÍZKÝMI POMOCÍ

APLIKACE SKYPE

Pokud se chcete spojit pomocí videohovoru se svými blízkými, máme pro vás možnost připojení přes aplikaci Skype.

Stačí, když si předem zavoláte na oddělení pracovníkovi PvSS a domluvíte se na určitém čase, kdy se se svým blízkým spojíte. Jednotlivou sociální službu vyhledáte pomocí přihlašovacího jména.

 

DOMOV PRO SENIORY

Přihlašovací jméno: DPS Smečno

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Přihlašovací jméno: DOZP Smečno

 

602 560 133

 

DOZP 1. oddělení

 

602 560 136

 

DOZP 2. oddělení

 

602 560 139

 

DOZP 3. oddělení

 

602 560 179

 

DOZP 4. oddělení

PODĚKOVÁNÍ  VŠEM DOBROVOLNÍKŮM

Děkujeme Středočeskému kraji – našemu zřizovateli, který nás průběžně vybavuje potřebnými ochrannými pomůckami.

 

Děkujeme ze srdce všem dobrovolníkům, kteří nám poslali či přivezli látkové roušky, poskytli látky a další materiál,

a kteří se zapojili do šití roušek.

 

pí Moravcová – Ledce                                                        pí Jouglíčková – Smečno

pí Vnoučková – Slaný                                                         Vietnamská komunita Kladno

pí Böhmová – Smečno                                                       Nadace Krása pomoci Táni G. Brzobohaté

pí Markéta Kopecká – Hořešovičky                                  Město Stochov

pí Lenka Větrovcová – Kladno                                           Občané obce Klobuky v Čechách

pí Zdeňka Tuhá – Úhonice                                                  Mgr. Libuše Amálie Holá - Kladno

pí Jaroslava Majerová – Kladno                                        ZŠ Smečno – pí uč. Erlebachová

pí Daniela Kohoutová – Slaný                                             pí Monika Kuželková

pí Michaela Řepková – Slaný                                              pí Kateřina Lavičková – Kočičí kavárna Kladno

pí Kateřina Bielská – Slaný                                                  Mgr. Lachmanová s dcerou – Kladno 

pí Eva Vaněčková – Slaný                                                    pí Markéta Balcarová – Tři švadlenky z Rabí

pí Zusková                                                                              Švadlenka Nové Strašecí

pí Batelková                                                                            manželé Birošovi - Stochov

pí Natálie Šperlová                                                                Radka a Zuzka Dernerová - Žerotín

pí Bradáčová – Kladno                                                         p. Jakub Jelínek – Louny, výroba ochr. štítů

p. Červenka - Kladno                                                             pí Martina Groeszelová - Brandýs n. Labem  

pí Libuše Hymplová                                                               pí Kateřina Jůzová (spolek Podprůhon Kladno)

pí Vlastimila Kodadová                                                         pí. Petra Líbová (MŠ Montessori Kladno)

DEK stavebniny                                                                      JAVO INTERNATIONAL LIMITED s.r.o. - dezinfekce

Všeob. lékař Welfare s.r.o.                                                    www.rouskylcm.cz

DF Partner s.r.o - dezinfekce                                                Jakub Chládek - SŠ designu a řemesel Kladno, U Hvězdy

 

A v neposlední řadě velice děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na výrobě látkových roušek!!!

 

Díky vám všem jsme plně zásobeni. Prosíme, další roušky poskytněte potřebným ve svém okolí.

 

Vietnamská komunita Kladno

Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci.

Tři švadleny z Rabí.

Tři švadleny z Rabí.

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ORGANIZACE

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

 

Dnešního dne jsem jakožto ředitel organizace DOMOV POD LIPAMI SMEČNO, se sídlem Smečno 1, 273 05 Smečno, IČO: 71434454 (dále také jako „organizace“), s ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194, kterým byl na území ČR vyhlášen nouzový stav, pandemii nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, s ohledem k tomuto a na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2020, č. j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN, kterým byl od 10. 3. 2020 nařízen zákaz návštěv všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, rozhodl s okamžitou účinností takto:

1) Naše organizace je uzavřena pro veškeré návštěvy. Rodinným příslušníkům není dovoleno pobývat s klientem (uživatelem) v recepci ani v areálu naší organizace včetně venkovních prostor. Předání balíčků a jiných dalších věcí není z důvodu důsledného dodržování maximálních hygienických opatření možné.

 

2)V případě úmrtí klienta (uživatele) budou jeho osobní věci rodinným příslušníkům vydány po zrušení tohoto mimořádného opatření.

 

3) Z důvodu omezení styku zaměstnanců i klientů (uživatelů) s možnými zdroji nákazy je nutno uzavřít areál naší organizace. Pokud potřebuje rodinný příslušník z neodkladných důvodů navštívit sociálního pracovníka naší organizace, je povinen podstoupit preventivní opatření (dezinfekce, ochranná rouška atd.) a po vyřízení záležitosti musí neprodleně opustit areál naší organizace.

 

4) Vstup soudním úředníkům, pracovníkům Úřadu práce a dalším orgánům veřejné moci je povolen pouze na nezbytně nutnou dobu, tato osoba je povinna podstoupit výše uvedená preventivní opatření a po vyřízení záležitosti musí neprodleně opustit areál naší organizace. Záležitosti, které snesou odklad, nebudou vyřizovány.

 

5) Rozhodne-li se klient (uživatel) odejít mimo areál organizace, nejde-li o nezbytnou a neodkladnou návštěvu poskytovatele zdravotních služeb, nebude mu umožněno se do areálu naší organizace vrátit do odvolání zákazu návštěv. Dobu zákazu návštěv zatím nelze odhadnout.

 

6) Konání společenských a kulturních akcí, canisterapie, muzikoterapie, mše, praxí studentů, dobrovolnická činnost, intervence soukromých fyzioterapeutů, logopedů, kadeřnice, holičky a pedikérky apod. se do odvolání zakazuje.

7) Klientům (uživatelům) se nedoporučuje opouštět areál organizace. Svévolné opuštění areálu organizace po dobu zákazu návštěv a těchto mimořádných opatření může být důvodem k výpovědi smlouvy o poskytování sociálních služeb ze strany naší organizace jakožto poskytovatele. Požadavky klientů (uživatelů) na nákupy, pochůzky atd. zajistí pracovník pobytového zařízení.

 

8) Přístup soukromým návštěvám za zaměstnanci se zakazuje.

 

Vydáno dne 13. března 2020 do odvolání.

 

Aktualizováno dne 18.3.2020.

Bc. Petr Šála v.r.

ředitel organizace

OZNÁMENÍ ŘEDITELE ORGANIZACE

Na základě rozhodnutí vlády se od podnělí 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem denním stacionářům pozastavení činnosti. Denní stacionář pro seniory Domova Pod Lipami Smečno tedy tímto oznamuje uživatelům a jejich rodinným příslušníkům povinnost dodržení tohoto nařízení. O dalším fungování denního stacionáře pro seniory vás budeme informovat. Z provozních důvodů jsme se rozhodli uzavřít také Týdenní stacionář pro seniory. Děkujeme za pochopení.

Domov pod lipami Smečno

Jsme jednou z největších příspěvkových organizací ve Středočeském kraji, která poskytuje pomoc a péči uživatelům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Poslaním Domov Pod Lipami je vytváření takového prostředí, aby mohli uživatelé i nadále žít v co největší míře dosavadním způsobem života. Dbáme na udržování přirozených vazeb, začlenění do splečenského života a udržení dobré kvality života.

 

Adresa organizace

Domov Pod Lipami Smečno,

poskytovatel sociálních služeb

Smečno č. 1

273 05 Smečno

 

IČO: 71234454

Projekt

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo

Zřizovatel

logoADRESA ZŘIZOVATELE: 

Krajský úřad Středočeského kraje  

Zborovská 11   

150 21 Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz