Navigace

Obsah

DOPORUČENÍ ŘEDITELE ORGANIZACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DPL SMEČNO

 

Vážení návštěvníci našeho domova,

 

žádáme Vás, abyste zvážili návštěvu Vašich blízkých v Domově Pod Lipami Smečno. Pokud se u Vás objevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.), odložte návštěvu na dobu, kdy bude Váš zdravotní stav v tomto ohledu zcela v pořádku.

 

Domov Pod Lipami Smečno opět zavádí od 1.7.2020 opatření pro návštěvy klientů našich pobytových sociálních služeb, která se opírají o Mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 ze dne 29. 6. 2020.

 

Jedná se o tato opatření:

  • Návštěvní hodiny se stanovují na čas Po – Ne od 13:00 do 15:00 hod. v maximální délce 30 minut u soc. služby DPS a 60 minut u soc. služby DOZP.
  • Návštěva bude umožněna pouze 2 osobám starším 18 let/klient/den.
  • Termín návštěvy je nezbytně nutné si předem telefonicky dohodnout na tel. číslech uvedených níže, a to nejpozději do 11 hod. téhož dne. Bez ohlášení Vám nebude návštěva umožněna.
  • Návštěva Vám bude umožněna pouze po změření teploty u vchodu do budovy, důkladné dezinfekci rukou, s ochranou úst a nosu, případně v rukavicích, a po vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které obdržíte od pověřeného pracovníka. Každý návštěvník je povinen si ochranné pomůcky (rouška, popř. rukavice) zajistit sám.
  • Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách organizace ve 2 m rozestupech. Pouze při nepřízni počasí či zhoršeném zdravotním stavu klienta se návštěvy uskuteční v přízemí budov, v místech k tomu vyhrazených, ne na pokojích klientů. To neplatí u zcela imobilních klientů a klientů v terminálním stádiu života. O zdravotním stavu klienta rozhoduje zdravotnický personál.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že ředitel organizace může s ohledem na danou situaci možnost návštěv omezit či neumožnit. V případě jakýchkoli dotazů můžete ředitele organizace kontaktovat.

 

Naší snahou je i nadále chránit zdraví našich klientů v co největší možné míře, proto Vám děkujeme za pochopení, za dodržování všech námi stanovených podmínek.

 

Ve Smečně, dne 1. 7. 2020                                                               Bc. Petr Šála

                                                                                                        ředitel organizace

 

DOMOV PRO SENIORY – telefonní kontakty

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – telefonní kontakt

Termín návštěv u soc. služby DOZP je nezbytně nutné si předem telefonicky dohodnout na tel. čísle 602 560 133, a to nejpozději do 11 hod. téhož dne.

Při příchodu nevstupujte na oddělení a vyčkejte příchodu pracovníka před vchodem č. 5 na nádvoří.

Zákaz vstupu do areálu DPL Smečno i nadále platí
pro všechny nepovolané osoby.

Zákaz vstupu do areálu

POZASTAVENÍ ČINNOSTI DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE PRO SENIORY

Vážení klienti a zájemci o sociální služby denního a týdenního stacionáře pro seniory,

rádi bychom Vás informovali, že s ohledem na probíhající rekonstrukci historické budovy, ve které se tyto sociální služby poskytují, bude jejich provoz částečně obnovem od 7. července 2020. Během měsíce července bychom rádi přešli do plného provozu těchto soc. služeb.

S Vašimi dotazy se, prosíme, obraťte na vedoucí DS a TS na pí Petru Dernerovou, tel. 606 036 274.

Děkujeme za trpělivost a těšíme se opět na Váš zájem.

 

SPOJTE SE SE SVÝMI BLÍZKÝMI POMOCÍ

APLIKACE SKYPE

Pokud se chcete spojit pomocí videohovoru se svými blízkými, máme pro vás možnost připojení přes aplikaci Skype.

Stačí, když si předem zavoláte na oddělení pracovníkovi PvSS a domluvíte se na určitém čase, kdy se se svým blízkým spojíte. Jednotlivou sociální službu vyhledáte pomocí přihlašovacího jména.

 

DOMOV PRO SENIORY

Přihlašovací jméno: DPS Smečno

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Přihlašovací jméno: DOZP Smečno

 

602 560 133

 

DOZP 1. oddělení

 

602 560 136

 

DOZP 2. oddělení

 

602 560 139

 

DOZP 3. oddělení

 

602 560 179

 

DOZP 4. oddělení

Domov pod lipami Smečno

Jsme jednou z největších příspěvkových organizací ve Středočeském kraji, která poskytuje pomoc a péči uživatelům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Poslaním Domov Pod Lipami je vytváření takového prostředí, aby mohli uživatelé i nadále žít v co největší míře dosavadním způsobem života. Dbáme na udržování přirozených vazeb, začlenění do splečenského života a udržení dobré kvality života.

 

Adresa organizace

Domov Pod Lipami Smečno,

poskytovatel sociálních služeb

Smečno 1

273 05 Smečno

 

IČO: 71234454

Projekt

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo

Zřizovatel

logoADRESA ZŘIZOVATELE: 

Krajský úřad Středočeského kraje  

Zborovská 11   

150 21 Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz