Navigace

Obsah

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DPL SMEČNO

Vážení návštěvníci našeho domova,

Domov Pod Lipami Smečno zavádí s platností od 22. 3. 2021 mimořádné opatření pro návštěvy klientů naší pobytové sociální služby domov pro seniory.

Návštěvy budou povoleny pouze za těchto podmínek:

 • Návštěva bude umožněna osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Dále osobám, které se prokáží negativním antigenním testem ne starším než 48 hodin. Test musí prokazatelně patřit Vaší osobě. Testovaní antigenními testy je nyní schváleno vládou ČR zdarma již po 3 dnech.
 • Dále osobám, které jsou očkovány proti onemocnění covid-19 a mohou se prokázat certifikátem, čili jsou alespoň 14 dní po druhé očkovací dávce.
 • Návštěvu mohou tyto osoby vykonat pouze za předpokladu použití respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Ochranné pomůcky jsou si povinni návštěvníci zajistit sami.
 • Návštěvní hodiny se stanovují na čas Po – Ne od 13:00 do 15:00 hod. v maximální délce 30 minut, či individuálně po předchozí telefonické domluvě.
 • Návštěva bude umožněna 2 osobám starším 18 let/klient/týden.
 • Termín návštěvy je nezbytně nutné si předem telefonicky dohodnout na tel. číslech uvedených níže, a to nejpozději do 11 hod. téhož dne. Bez ohlášení Vám nebude návštěva umožněna.
 • Návštěvy budou probíhat v prostorách organizace k tomu vyhrazených v minimálně 2 m rozestupech, ne na pokojích klientů. To neplatí u zcela imobilních klientů.
 • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u klienta v terminálním stádiu. O zdravotním stavu klienta rozhoduje zdravotnický personál.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení výše uvedených opatření Vám nebude návštěva umožněna. V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat ředitele organizace či zástupkyni ředitele.

Ve Smečně, dne 22. 3. 2021            

                                                                                                                                   Bc. Petr Šála

                                                                                                        ředitel organizace

DOMOV PRO SENIORY – telefonní kontakty

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

ředitel organizace Bc. Petr Šála: tel. 725 119 664

zástupkyně ředitele Mgr. Monika Kostečková, DiS.: tel. 605 566 563

Seznam odběrových míst pro testování na Covid-19 (138.77 kB)

 

MOŽNOST DOVEZENÍ BALÍČKŮ PRO VAŠE BLÍZKÉ

V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

s platností od středy 18. 11. 2020 jsme se rozhodli Vám umožnit dovezení balíčků pro Vaše blízké do Domova pro seniory, a to v těchto časech:

 

- každou středu mezi 13 - 15 hod.

- každou sobotu mezi 13 - 15 hod.

 

Prosíme Vás o dodržování následujících pravidel:

 • Balíčky odkládejte v označené místnosti v budově nového pavilonu, do které se dostanete levými dveřmi hlavního vchodu.
 • Balíčky musí být v uzavřeném obalu, který bude označen jménem klienta.
 • Pokud se jedná o potraviny, do balíčků vkládejte pouze potraviny nepodléhající zkáze, v originálním obalu a v rozumné míře!
 • Prosíme Vás o dezinfekci rukou, o použití ochranných prostředků, tedy roušky zakrývající ústa a nos, o dodržování 2 m rozestupů a o dodržování stanovených časů. Mimo vyhrazený čas nebudou balíčky přijímány
 • Pokud jste se setkali s osobou pozitivní na onemocnění covid-19, nebo Vám bylo toto onemocnění diagnostikováno, tuto možnost nevyužívejte, chraňte své blízké.
 • Prosíme Vás, abyste nezneužívali možnosti dovezení balíčků k domlouvání si schůzek s klienty v areálu DPL Smečno. Chráníte tak nejen Vaše blízké, ale také zaměstnance organizace. Ke spojení s Vašimi blízkými můžete i nadále využívat možnost spojení přes aplikaci SKYPE, viz informace níže.
 • V případě porušování pravidel budeme nuceni předávání balíčků zrušit.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Ve Smečně, dne 12. 11. 2020                                                      

 Bc. Petr Šála

                     ředitel organizace

NAPIŠTE VAŠIM BLÍZKÝM E-MAIL, POŠLETE JIM FOTKY PRO RADOST

DOMOV PRO SENIORY

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

rádi bychom Vám představili další možnost, jak být ve spojení s Vašimi blízkými, potěšit je a vykouzlit úsměv na jejich tváři.

Napište Vašim blízkým e-mail, připojte k němu fotografie rodiny, přírody či míst, která Váš blízký dobře zná a udělají mu radost. Vaše dopisy klientům rádi vytiskneme, předáme, přečteme.

Do předmětu, prosím, napište jméno klienta, kterému je e-mail adresován, a označte oddělení, na kterém je ubytován.

Věříme, že než se epidemiologická situace uklidní a Vy se budete moci s Vašimi blízkými opět setkat osobně, je zpráva, dopis a fotografie od Vás udělají šťastnějšími.

 

Kontakty na jednotlivá oddělení Domova pro seniory:

Oddělení č. 1  tel. 602 560 192           domovplipami1.odd@seznam.cz

Oddělení č. 2  tel. 602 560 319           domovplipami2.odd@seznam.cz

Oddělení č. 3  tel. 602 560 323           domovplipami3.odd@seznam.cz

Oddělení č. 4  tel. 602 560 327           domovplipami4.odd@seznam.cz

Oddělení č. 5  tel. 602 560 348           domovplipami5.odd@seznam.cz

Zákaz vstupu do areálu DPL Smečno i nadále platí
pro všechny nepovolané osoby.

Zákaz vstupu do areálu

SPOJTE SE SE SVÝMI BLÍZKÝMI POMOCÍ

APLIKACE SKYPE - stále platí

Pokud se chcete spojit pomocí videohovoru se svými blízkými, máme pro vás možnost připojení přes aplikaci Skype.

Stačí, když si předem zavoláte na oddělení pracovníkovi PvSS a domluvíte se na určitém čase, kdy se se svým blízkým spojíte. Jednotlivou sociální službu vyhledáte pomocí přihlašovacího jména.

 

DOMOV PRO SENIORY

Přihlašovací jméno: DPS Smečno

 

602 560 192

 

DPS 1. oddělení

 

602 560 319

 

DPS 2. oddělení

 

602 560 323

 

DPS 3. oddělení

 

602 560 327

 

DPS 4. oddělení

 

602 560 348

 

DPS 5. oddělení

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Přihlašovací jméno: DOZP Smečno

 

602 560 133

 

DOZP 1. oddělení

 

602 560 136

 

DOZP 2. oddělení

 

602 560 139

 

DOZP 3. oddělení

 

602 560 179

 

DOZP 4. oddělení

Domov pod lipami Smečno

Jsme jednou z největších příspěvkových organizací ve Středočeském kraji, která poskytuje pomoc a péči uživatelům podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Poslaním Domov Pod Lipami je vytváření takového prostředí, aby mohli uživatelé i nadále žít v co největší míře dosavadním způsobem života. Dbáme na udržování přirozených vazeb, začlenění do splečenského života a udržení dobré kvality života.

 

Adresa organizace

Domov Pod Lipami Smečno,

poskytovatel sociálních služeb

Smečno 1

273 05 Smečno

 

IČO: 71234454

Projekt

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

logo

Zřizovatel

logoADRESA ZŘIZOVATELE: 

Krajský úřad Středočeského kraje  

Zborovská 11   

150 21 Praha 5 

www.kr-stredocesky.cz