Navigace

Obsah

PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY

Pozn.: Prosíme žadatele, kteří budou zasílat Žádost o přijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, aby obálku se žádostí označili heslem „Žádost o poskytnutí sociální služby“ nebo Žádost o přijetí adresovali přímo sociální pracovnici dané sociální služby.

Těm žadatelům, kteří budou Žádost o přijetí odesílat elektronicky (e-mailovou zprávou), ji doporučujeme zaslat výlučně na e-mailovou adresu kosteckova@dpodlipami.cz (soc. služba DPS, TS a DS) nebo tonova@dpodlipami.cz (soc. služba DOZP a CHB).

 

Sociální pracovník DPL Smečno je povinen si lékařský posudek vyžádat od žadatele bezprostředně před uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Stránka

  • 1