Navigace

Obsah

 Týdenní stacionář pro seniory

stacík

      Senior centrum roku 2012
  "Není větší ztráty nad ztracený čas"  (Michelangelo Buonarroti)

 

Poslání 

Posláním Týdenního stacionáře pro seniory je snažit se, co nejvíce přiblížit pobyt uživatelů domácímu prostředí. Nabídnout jim pomocí odborně vyškoleného týmu pracovníků vést plnohodnotný život.
 

Cíle služby  

Poskytovat kvalitní sociální služby na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatele.
Pomáhat uživatelům zachovat samostatnost a nezávislost v co nejvyšší míře, dle jejich schopností.
Pomáhat uživatelům zachovat jejich přirozené vztahy, zvyky, zájmy a kontakt s rodinou.
Vytvořit prostor pro odpočinek a regeneraci sil pečující rodině, aby nedošlo k její sociální izolaci.


Cílová skupina  
Komu je služba určena:

Seniorům (přednostně ze Středočeského kraje), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou nadále schopni žít samostatně ve svém domácím prostředí. Dále těm uživatelům, které každodenní dojíždění vyčerpává, nebo nemohou využívat službu denního stacionáře.
 

Věková kategorie uživatelů

  • senioři (od 60 let výše)
 

Komu není služba určena:

Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení.
Lidem, zcela imobilním, upoutaným na lůžko.
Lidem, kteří trpí významným a psychiatrickým onemocněním, vyžadujícím akutní léčbu a trvalý dohled specializovaného zdravotnického personálu.
Lidem, kteří by mohli ohrozit na zdraví ostatní osoby.

 
Principy poskytování služeb

Individuální péče a přístup k uživateli.
Podpora soběstačnosti uživatelů.
Respektování svobodné volby a všech práv uživatele, zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli.
Poskytovat služby na základě odbornosti a v souladu s etickým kodexem.
 

Způsob a rozsah poskytované služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle

§ 47 zákona č. 108/2006.

Jedná se o pobytovou službu za úplatu podle aktuálního ceníku.

Možnost využití služeb: aktivizační činnosti, masáže, pedikúra.

Možnost využití kompenzačních pomůcek. 

K dispozici je TV, CD přehrávač, knihovna, pomůcky pro ergoterapii, počítač pro klienty s přístupem na internet.

Služba je poskytována v historické budově zámeckého parku městě Smečno (15 km
od města Kladna).
Dostupnost je autobusovou dopravou z měst Kladno a Slaný.

V přízemí budovy jsou 3 pokoje (dva jednolůžkové, jeden dvoulůžkový).

V prvním patře budovy jsou 4 pokoje (dva jednolůžkové, dva dvoulůžkové).

Součástí poskytované služby jsou celodenní stravovací služby, zajištěné vlastním stravovacím zařízením.

K dalším službám patří i vlastní provoz prádelny a žehlení prádla.

Provozní doba

Od neděle 18 hodin do pátku 18 hodin.                      

Kapacita týdenního stacionáře

Kapacita je 10 uživatelů.
 
Datum registrace služby: 1. 5. 2012
 
stacík

Materiálně technické a personální zabezpečení služby

Budova je bezbariérová, vybavená výtahem do patra. Uživatelé zde mají k dispozici denní relaxační místnost, která zároveň slouží i k dalším účelům (aktivizační činnosti, jídelna) a další prostory pro aktivizační činnosti. Dále je zde pro potřeby uživatelů kuchyňka, koupelny (jedna z koupelen je vybavena také automatickou pračkou), WC, rehabilitační místnost.                    
Prostory jsou vybaveny novým nábytkem.                    
Služba je uživatelům poskytována odborně vyškoleným personálem, který k nim přistupuje vždy individuálně. Pracovníci jsou též vyškoleni v aktivizačních činnostech.                      
Součástí naší služby je zajištění základní zdravotní péče odborným personálem.
 
 

Služba obsahuje tyto základní činnosti 

poskytnutí ubytování 

poskytnutí stravy

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pomoc při uplatnění práv a při obstarávání osobních záležitostí

 

Prostory týdenního stacionáře pro seniory

dvojlůžkový pokojjednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokojdvoulůžkový pokoj
pohled od výtahuplošina 
dvoulůžkový pokojWCkoupelna 

Kulturní a společenské akce

Ve stacionáře se pořádají hudebně poetická odpoledne a také společenské akce ve spolupráci s městem Smečnem, mezi které patří např. Den dětí, Významní občané města Smečna. Dále pak zábavné akce pořádané pro veřejnost, např. Dny otevřených dveří, Dny památek, Jarmarky – tradiční Velikonoční, Vánoční, nově Květinový atd.

Aktivizační činnosti

Mezi aktivizační činnosti prováděné ve stacionáři patří paměťová cvičení, procvičování jemné motoriky, relaxační cvičení, poslech hudby, společenské hry, předčítání knih, promítání filmů, pečení, výtvarné činnosti, procházky, výlety, rekreační pobyty, činnosti dle přání klientů.