Navigace

Obsah

Domov pro seniory

   
DPS 2
DPS 3
 
 
    "Nemůžete přinutit hodiny, aby šly nazpátek, můžete je však znovu natáhnout"
                                                                                                       Bonnie Prudden
 
 

Poslání 

Posláním Domova pro seniory je vytvoření takového prostředí, aby senioři mohli i nadále v co největší míře žít dosavadním způsobem života. Dbát na udržování přirozených vazeb, začlenění do společenského života a udržení dobré kvality života.


Cíle služby

Poskytování kvalitních sociálních služeb na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatele. 
Podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými.
Zajišťování možnosti využívání místní instituce.
Snižování následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali.
Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.


Cílová skupina
Komu je služba určena:

Seniorům (přednostně ze Středočeského kraje), kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
 

Věková kategorie klientů:

senioři (od 60 let výše)
 

Komu není služba určena:

Lidem, kteří jsou schopni v místě dostupných alternativních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.  

Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Lidem, kteří trpí závislostí na alkoholu, případně jinou toxikománií.

Lidem, kteří trpí významným a psychiatrickým onemocněním, vyžadujícím akutní léčbu
a trvalý dohled specializovaného zdravotnického personálu.  

Lidé, kteří by mohli ohrozit na zdraví ostatní uživatele.

 
Principy poskytované služby

Individuální péče a přístup k uživateli.
Podpora soběstačnosti uživatelů.
Respektování svobodné volby a všech práv uživatele, zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli.
Poskytovat služby na základě odbornosti a v souladu s etickým kodexem.
 

Způsob a rozsah poskytované služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby 
podle § 49 zákona č. 108/2006.
Jedná se o pobytovou službu za úplatu podle aktuálního ceníku.
Služba je poskytována ve dvou oddělených pavilonech v zámeckém parku ve městě Smečno (15 km od města Kladna).
Dostupnost je autobusovou dopravou z měst Kladno a Slaný.
 
Součástí poskytované služby jsou celodenní stravovací služby, zajištěné vlastním stravovacím zařízením. K dalším službám patří i vlastní provoz prádelny a žehlení prádla. Fakultativní služby mohou uživatelé využívat v prostorách obou pavilonů (kadeřnictví, pedikúra a masáže).
 

Celková kapacita poskytované služby je 133 míst.

Pavilon 1
V dvoupatrovém pavilonu je celkem 26 pokojů (jednolůžkové až čtyřlůžkové).
 
Pavilon 2
V třípatrovém pavilonu je celkem 49 pokojů (jednolůžkové a dvoulůžkové).
 
 
Datum registrace služby: 1. 1.  2007
 

Aktivizační činnosti

Uživatelé mají možnost využívat prostor výtvarné dílny, která je stále otevřena. Zde se mohou věnovat svým oblíbeným zálibám, jako jsou výtvarné činnosti, ruční práce apod.  
 

Cestománie

Velmi oblíbené mezi našimi uživateli jsou cestopisy spojené s promítáním a přednášky na různá témata. Pravidelnou přednášející je paní Hana Vaňková.
 

Kulturní odpoledne

Každý měsíc pořádá DPL pro seniory různá společenská setkání. Jsou to především hudební odpoledne se živou kapelou k tanci i poslechu. Taneční a divadelní vystoupení. Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Smečno a okolí. Návštěvy kulturních akcí města Smečno. Posezení v parku při hudbě spojené s grilováním. Zábavné akce pořádané pro veřejnost, např. Dny otevřených dveří, Dny památek, umožnění pouťových tanečních zábav atd.
 
 
         DS foto    DS foto     
 

Práce na PC

Uživatelé mohou denně využívat místnost s počítačem připojeným na internet.
Někteří uživatelé Domova pro seniory se věnují individuálním kreativním činnostem.
 

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti jsou v Domově pro seniory prováděny každý den pod vedením personálu a jsou to zejména tyto aktivity:
- paměťová cvičení, procvičování jemné motoriky, relaxační cvičení, poslech hudby, společenské hry, předčítání knih, promítání filmů, pečení, výtvarné činnosti, procházky, výlety, činnosti dle přání klientů
 

Pokoje v Domově pro seniory             

     pokoj  pokoj
 

Návštěvy

Domov je zařízením otevřeným. Návštěvy uživatelů si mohou prohlédnout celý objekt a s uživateli strávit návštěvu v jejich soukromém prostoru nebo ve společných prostorách.
Návštěvy může zrušit ředitel nebo lékař z důvodů hygienicko epidemiologických nebo při jiném možném ohrožení uživatelů nebo návštěvníků.
 

Péče o uživatele

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Společně sestavují uživatelův individuální plán, do kterého se může zapojit také rodina, přátelé, blízcí. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby a přání klienta a podporuje ho v jejich uskutečnění.
Zároveň mohou kdykoliv přijít za pracovníky zařízení a sdělit jim své přání nebo potřeby. Této možnosti bohatě využívají.
Péči o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovnice, lékař, psycholog a další odborníci
 

Zdravotní péče

 Je zajišťována smluvně
  • praktickým lékařem
  • psychologem, psychiatrem
  • kožním lékařem
  • stomatologem
  • v případě potřeby dalšími odborníky
  • vlastním zdravotnickým personálem

 


                        DS foto