Navigace

Obsah

Domov pro seniory

   DPS
DPS 2
DPS
 
 
 
    "Nemůžete přinutit hodiny, aby šly nazpátek, můžete je však znovu natáhnout"
                                                                                                       -Bonnie Prudden-
 
 

Poslání 

Posláním Domova pro seniory je vytvoření takového prostředí, aby senioři mohli i nadále v co největší míře žít dosavadním způsobem života. Dbát na udržování přirozených vazeb, začlenění do společenského života a udržení dobré kvality života.


Cíle služby

Poskytování kvalitních sociálních služeb na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatele. 
Podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými.
Zajišťování možnosti využívání místní instituce.
Snižování následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali.
Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.


Cílová skupina
Komu je služba určena:

Seniorům (přednostně ze Středočeského kraje), kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
 

Věková kategorie klientů:

senioři (od 60 let výše)
 

Komu není služba určena:

Lidem, kteří jsou schopni v místě dostupných alternativních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.  

Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Lidem, kteří trpí významným a psychiatrickým onemocněním, vyžadujícím akutní léčbu
a trvalý dohled specializovaného zdravotnického personálu.  

Lidé, kteří by mohli ohrozit na zdraví ostatní uživatele.

 
Principy poskytované služby

Individuální péče a přístup k uživateli.
Podpora soběstačnosti uživatelů.
Respektování svobodné volby a všech práv uživatele, zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli.
Poskytovat služby na základě odbornosti a v souladu s etickým kodexem.
 

Způsob a rozsah poskytované služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby 
podle § 49 zákona č. 108/2006.
Jedná se o pobytovou službu za úplatu podle aktuálního ceníku.
Služba je poskytována ve dvou oddělených pavilonech v zámeckém parku ve městě Smečno (15 km od města Kladna).
Dostupnost je autobusovou dopravou z měst Kladno a Slaný.
 
Součástí poskytované služby jsou celodenní stravovací služby, zajištěné vlastním stravovacím zařízením. K dalším službám patří i vlastní provoz prádelny a žehlení prádla. Fakultativní služby mohou uživatelé využívat v prostorách obou pavilonů (kadeřnictví, pedikúra a masáže).
 

Celková kapacita poskytované služby je 133 míst.

Pavilon 1
V dvoupatrovém pavilonu je celkem 26 pokojů (jednolůžkové až čtyřlůžkové).
 
Pavilon 2
V třípatrovém pavilonu je celkem 49 pokojů (jednolůžkové a dvoulůžkové).
 
 
Datum registrace služby: 1. 1.  2007
 

Aktivizační činnosti

Uživatelé mají možnost využívat prostor výtvarné dílny, která je stále otevřena. Zde se mohou věnovat svým oblíbeným zálibám, jako jsou výtvarné činnosti, ruční práce apod.  
Aktivizační činnosti jsou v Domově pro seniory prováděny každý den pod vedením personálu a jsou to zejména tyto aktivity:
- paměťová cvičení, procvičování jemné motoriky, relaxační cvičení, poslech hudby, společenské hry, předčítání knih, promítání filmů, pečení, výtvarné činnosti, procházky, výlety, činnosti dle přání klientů
 
tělocvična / aktivizační místnost

Cestománie

Velmi oblíbené mezi našimi uživateli jsou cestopisy spojené s promítáním a přednášky na různá témata. Pravidelnou přednášející je paní Hana Vaňková.
 

Kulturní vyžití

Každý měsíc pořádá DPS Smečno pro své uživatele různá společenská setkání. Jsou to především hudební odpoledne se živou kapelou, která hraje k tanci i poslechu. Dále jsou to taneční a divadelní vystoupení, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Smečno a okolí, návštěvy kulturních akcí města Smečno, posezení v parku při hudbě spojené s grilováním, či zábavné akce pořádané pro veřejnost, např. Dny otevřených dveří, Dny památek, každoroční Anenská pouť atd.
 
bar

Knihovna a internet

Uživatelům je k dispozici knihovna, kde si mohou vybrat knížky všech žánrů. K dispozici je zde i počítač s připojením k internetu.
 
 
knihovna

Pokoje v Domově pro seniory          

V Domově jsou uživatelům k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje. Pokoje tvoří buňku, ke které přísluší společná předsíňka a WC s umyvadlem.
 
     DPS
 

Návštěvy

Domov je zařízením otevřeným. Návštěvy uživatelů si mohou prohlédnout celý objekt a s uživateli strávit návštěvu v jejich soukromém prostoru, ve společných či venkovních prostorách.
Návštěvy může zrušit ředitel DPL Smečno nebo lékař z důvodů hygienicko-epidemiologických nebo při jiném možném ohrožení uživatelů či návštěvníků.

 

Péče o uživatele

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Společně sestavují uživatelův individuální plán, do kterého se může zapojit také rodina, přátelé, blízcí. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby a přání klienta a podporuje ho v jejich uskutečnění.
Zároveň mohou uživatelé kdykoliv přijít za pracovníky zařízení a sdělit jim své přání a potřeby. Této možnosti bohatě využívají.
Péči o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovnice, lékař, psycholog a další odborníci.

 
NP
 

Zdravotní péče

 Zdravotní péče je zajišťována smluvně:
  • praktickým lékařem
  • psychologem, psychiatrem
  • kožním lékařem
  • stomatologem
  • v případě potřeby dalšími odborníky
  • vlastním zdravotnickým personálem

                        jídelna