Navigace

Obsah

Denní stacionář pro seniory

 

stacík

       
                                               "Žijeme aktivně, poznáváme nové přátele"

Poslání

Posláním Denního stacionáře pro seniory je poskytování ambulantních služeb seniorům, zajištění bezpečné a odborné služby. Služba podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti a udržení dobré kvality života.
 

Cíle služby

Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti.
Zajištění úlevy pečující rodině.
Navázání nových sociálních kontaktů.
Rozvoj nebo udržení psychické i fyzické kondice.
Zajištění smysluplného využití volného času.


Cílová skupina 
Komu je služba určena:

Lidem:                                                                                                                                           

kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního důchodu

kteří mají trvalé bydliště v regionu města Kladno, Slaný a okolí

kteří rádi navazují nové sociální kontakty

kteří si chtějí rozvíjet nebo udržet svou psychickou i fyzickou kondici

kteří mají takové zdravotní obtíže, které jim brání i přes veškerou podporu rodiny a terénních služeb bezpečně žít v domácím prostředí.

 

Věková kategorie uživatelů

  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)
 

Komu není služba určena:

Lidem, kteří jsou schopni v místě dostupných alternativních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.
Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Lidem, kteří trpí významným a psychiatrickým onemocněním, vyžadujícím akutní léčbu a trvalý dohled specializovaného zdravotnického personálu.
Lidem, kteří by mohli ohrozit na zdraví ostatní uživatele.


Principy poskytování služeb

Individuální péče a přístup k uživateli.
Podpora soběstačnosti uživatelů.
Respektování svobodné volby a všech práv uživatele, zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli.
Poskytovat služby na základě odbornosti a v souladu s etickým kodexem.


Způsob a rozsah poskytované služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby 
podle § 46 zákona č. 108/2006.
Odlehčovací služba rodinám, které o tyto rodinné příslušníky pečují.
Možnost využití služeb: aktivizační činnosti, masáže, pedikúra.
Možnosti využití kompenzačních pomůcek.
K dispozici je TV, CD přehrávač, knihovna, pomůcky pro ergoterapii, počítač pro klienty s přístupem na internet.
Služba je poskytována v historické budově zámeckého parku ve městě Smečno (15 km od města Kladna).
Dostupnost je autobusovou dopravou z měst Kladno a Slaný.
Součástí poskytované služby jsou celodenní stravovací služby, zajištěné vlastním stravovacím zařízením.
 
 

Provozní doba

Pondělí až pátek: 6.30 – 17.00 hodin
Konec provozní doby lze upravit dle individuálních potřeb uživatelů.
 

Kapacita stacionáře

Kapacita je 8 uživatelů.
 
 
Datum registrace služby: 1. 1.  2009
 
stacík

Materiálně technické a personální zabezpečení služby

Budova je bezbariérová – uživatelé zde mají k dispozici denní relaxační místnost, která zároveň slouží i k dalším účelům (aktivizační činnosti, jídelna), další prostory pro aktivizační činnosti a dvě místnosti pro odpočinek uživatelů. Dále je zde pro potřeby uživatelů kuchyňka, dvě koupelny (koupelna je vybavena také automatickou pračkou), rehabilitační místnost.    Prostory jsou vybaveny novým nábytkem.  
 
Služba je uživatelům poskytována odborně vyškoleným personálem, který k nim přistupuje vždy individuálně. Pracovníci jsou vyškoleni v aktivizačních činnostech. Součástí naší služby je zajištění případné základní zdravotní péče odborným personálem.
 

Prostory denního stacionáře pro seniory               

DST foto   DST foto
   
DST8   DST foto
       
DST foto    DST foto    
 

Kulturní a společenské akce

Ve stacionáře se pořádají hudebně poetická odpoledne a také společenské akce ve spolupráci s městem Smečnem, mezi které patří např. Den dětí, Významní občané města Smečna. Dále pak zábavné akce pořádané pro veřejnost, např. Dny otevřených dveří, Dny památek atd.

Aktivizační činnosti

Mezi aktivizační činnosti prováděné ve stacionáři patří paměťová cvičení, procvičování jemné motoriky, relaxační cvičení, poslech hudby, společenské hry, předčítání knih, promítání filmů, pečení, výtvarné činnosti, procházky, výlety, rekreační pobyty, činnosti dle přání uživatelů.