Navigace

Obsah

Chráněné bydlení

                                               
chb
 
 „Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"
 
  

Poslání

Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí. 
Vytvoření náhradního rodinného prostředí a posílení pocitu životní jistoty u uživatelů.
 

Cíle služby

Uživatelé vnímají chráněné bydlení jako domov, ve kterém by měli mít pocit jistoty, bezpečí, zázemí i soukromí.
Ve spolupráci s Uživateli realizovat cíle stanovené při individuálním plánování.              
Podporovat uživatele ve vlastním rozhodování, respektovat jejich vůli a názor. 
Uplatňovat jejich právo, aktivně vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.   
Snižovat závislost uživatelů na poskytované službě a v rámci toho převádět co nejvíce pravomocí na uživatele.  
Pomáhat uživatelům v zapojení do práce na volném trhu.                                              
Podporovat vztahy uživatelů s vlastními rodinami a přáteli.
 

Cílová skupina  

Komu je služba určena

Službu poskytujeme klientům s lehkou až střední formou postižení anebo uživatelům, kteří mají o tuto službu zájem a měli možnost absolvovat socializační program.
 

Věková kategorie uživatelů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65-80)
  • starší senioři (nad 80 let)
 

Komu není služba určena

Lidem s mentálním postižením (s těžkou formou postižení) 
Lidem se smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním 
 

Principy poskytované služby     

Služby jsou poskytovány uživatelům na základě principu možnosti svobodné volby a vzájemné spolupráce. Klienti mají právo rozhodovat o množství a intenzitě poskytovaných služeb. Je respektována a podporována individualita každého uživatele, pocit nezávislosti a soběstačnosti.                                                                                     

Při poskytované službě je uplatňována týmová spolupráce a pracovníci sdílejí společné hodnoty a cíle.  

Způsob a rozsah poskytované služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby o Chráněném bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006.
Jedná se o pobytovou službu za úplatu.  
Organizace DPL disponuje 4 bytovými jednotkami s kapacitou 17 míst a dvěma rodinnými domy s kapacitou 15 míst. 
Služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů a podle míry závislosti
na sociálních službách.
Byty se službou chráněné bydlení jsou ve Slaném v sídlišti „Na Dolíkách“ a v rodinných domech v Hřebči u Kladna a Přelíci u Slaného.
 
Kapacita poskytované služby je 32 míst.

 

Popis bytů se službou chráněné bydlení

Byt Cyrila Boudy, Slaný
Vlastník nemovitosti: Město Slaný
Nájemce: Středočeský kraj
Výměra bytu: 4+1, 97,25 m²
 
Uživatelé žijí v pronajatém bytě od MÚ města Slaný, 6 km od Smečna, na ul. Cyrila Boudy č. p. 270, ve Slaném. Byt je na 1 podlaží o velikosti 4+1, který sestává ze čtyř pokojů, kuchyně a příslušenství.
Zrekonstruovaný byt byl částečně na náklady organizace standardně vybaven s ohledem
na potřeby a přání obyvatel.
V součastné době byt obývá 5 uživatelek, kterým dispoziční uspořádání bytu umožní dostatečné soukromí a zlepší jejich životní situace.
 
Datum registrace služby 1. 4. 2008
 
 
Byty pro chráněné bydlení zakoupené z financí programu ROP NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 3 – integrovaný rozvoj území.
 
CHB foto

Byt Vikova, Slaný

Byt 4+kk umístněný v 1. PP budovy,
Vlastník nemovitosti: Středočeský kraj
Výměra bytu: 83,7 m²
Dnes v tomto bytě bydlí 4 uživatelky.
 

Byt Vikova, Slaný

Byt 4+kk umístněný v 1. PP budovy
Vlastník nemovitosti: Středočeský kraj
Výměra bytu: 83,4 m²
Dnes v tomto bytě bydlí 4 uživatelky.
 

Byt Na Dolíkách, Slaný

Byt 4+kk umístněný v 1. PP budovy,
Vlastník nemovitosti: Středočeský kraj
Výměra bytu: 83,6 m²
V tomto bytě bydlí 4 uživatelky.
 
 
Datum registrace služby 1. 5. 2009
                      
 
Vikova
 
 

Dům Hřebeč u Kladna

Vlastník nemovitosti: fyzická osoba
Nájemce: Středočeský kraj
Výměra bytu: 240 m², 7+1
 
Uživatelé žijí v pronajatém domě, 20 km od Smečna, v obci Hřebeč č.p. 420 
u Kladna. V domě se zahradou o velikosti 7+1, je též k dispozici vstupní hala,
balkon a 2 koupelny a toalety.
Dům je vybaven podle potřeb a přání obyvatel.
Uživatelé mají k dispozici standardní vybavení domu a zahradu o rozloze 280 m2.
V součastné době dům obývá 9 uživatelů, kterým dispoziční uspořádání domu umožní dostatečné soukromí a zlepší jejich životní situaci.
 
 
Datum registrace služby 1. 8. 2008
 
                       

Dům Přelíc u Slaného

Vlastník nemovitosti: fyzická osoba

Nájemce: Středočeský kraj

Výměra bytu: 185 m², 2x 2+1

 

Uživatelé žijí v pronajatém domě, 2 km od Smečna, v obci Přelíc.

Dům se zahradou má dvě bytové jednotky o velikosti 2krát 2+1 s přísl. Byty sestávají z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, komory, chodby, WC a koupelny.

Dům je vybaven podle potřeb a přání obyvatel.

Uživatelé mají k dispozici standardní vybavení domu a zahradu o rozloze 139 m2.

Dům obývá 6 uživatelů, kterým dispoziční uspořádání domu umožní dostatečné soukromí a zlepší jejich životní situaci.

 

Datum registrace služby 1. 5. 2013

    CHB Přelíc                     CHB Přelíc

 
 

Služba obsahuje tyto základní činnosti

Poskytnutí ubytování, podpora a pomoc uživatelů                                              

Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.
Pomoc při obsluze a údržbě domácích spotřebičů.
Podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými činnostmi.

                          
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc s přípravou stravy.                                                                                            
Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám zdravé výživy a potřebám dietního stravování.
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pomoc při obnovení a upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.             Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
Podpora v oblasti partnerských vztahů.
Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
 
Podpora zaměstnanosti klientů
V rámci socializačního programu pomáháme našim klientům při vstupu na volný trh práce. Daří se nám dlouhodobě spolupracovat se společností A.P & P spol. s.r.o. Společnost je chráněnou dílnou, kde naši klienti pracují na pozici kreslíř – kreslířka.                                               .                                                                                                                                                                             
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby.
Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.