Navigace

Obsah

Program ROP NUTS II SČ

 

Dne 1. 10. 2008 byl Výborem Regionální rady schválen projektový záměr Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb.
 
Schválený projekt se jmenuje „Chráněné bydlení Domova Pod Lipami“ a obsahem projektu je nákup a vybavení tří bytů pro poskytování sociální služby „Chráněné bydlení“ osob se zdravotním postižením.
Projektu byla poskytnuta částka ve výši  9 654 900,- Kč z programu ROP NUTS II SČ.
 
V „Chráněném bydlení“ mohou žít klienti se zdravotním postižením přirozenějším způsobem života, za podpory školeného personálu a s předcházející přípravou v tréninkových bytech.
V listopadu 2008 se začalo s nákupem a zařizováním tří bytů ve Slaném v ulici Vikova a  Na Dolíkách, pro deset uživatelů této služby.
Během prvních dvou let provozu došlo k navýšení kapacity služby, pro velký zájem klientů.
Dnes žije v bytech zakoupených ve Slaném dvanáct klientek.
 

byt

Rok 2014

V letošním roce končí pětileté období udržitelnosti projektu Chráněné bydlení Domova Pod Lipami, pro který jsme získali prostředky na nákup a vybavení tří bytů pro službu chráněné bydlení, z programu ROP NUTS II Střední Čechy. Službu poskytujeme nadále i po skončení tohoto období.

Ze strany uživatelů je o tento typ sociální služby velký zájem. O tom svědčí stále plný stav a dokonce navýšení kapacity během tohoto sledovaného období.
 Umístění zakoupených bytů se ukázalo dobře strategicky zvoleno. Blízkost nákupního centra přispívá k pohodlnému zajišťování denních nákupů a tím k plynulému rozvoji návyků spojených s hospodařením a plánováním chodu domácnosti. Potvrdilo se, že klienti mohou zároveň využívat širokou síť veřejně dostupných služeb – jako je kadeřník, masáže, pošta, knihovna, počítačové kurzy, Labyrint – kroužky, divadlo.
Prostřednictvím projektu se zlepšily vztahy s opatrovníky i rodinnými příslušníky. Klienti svým blízkým ukazují své hranice možností, opatrovníkům se ulevuje a přestávají mít zvýšené obavy o budoucnost svých svěřenců.
Pobytem ve službě chráněné bydlení dochází i ke zlepšení zdravotního stavu a psychiky. Dokladem je minimalizace užívání nutných léků. Klienti se začali více zajímat o své zdraví. Využívají preventivních lékařských prohlídek a začali sami dbát o svůj zdravotní stav.