Navigace

Obsah

Dotace z fondů Středočeského kraje                               logo sk

Rok 2014

Středočeský fond hejtmana - Podpora hejtmana 2014

Název realizované akce/projektu: Soutěžní festival divadla a hudby pro osoby se zdravotním postižením "Smečenská Lyra"

Peněžitý příspěvek ve výši 50.000,- Kč

Soutěžní festival "Smečenská Lyra" je každoročně pořádán pro osoby se zdravotním postižením, kteří žijí v sociálních zařízeních zřizovaných Středočeským krajem. Předešlé ročníky festivalu, které se konaly pod záštitou Středočeského kraje a kterých se účastnili klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením, vzbudily velký zájem. Festivalu se vždy účastní více než sto soutěžících. Letos proběhla soutěžní přehlídka v těchto kategoriích: divadelní a hudební představení skupinové, zpěv skupiny, zpěv jednotlivci, hra na hudební nástroj, divadelní představení jednoho herce (recitace) a výtvarná soutěž. Festival se uskutečnil v areálu zámeckého parku Domova Pod Lipami Smečno.

              SL   SL   SL

 

Rok 2013

Středočeský fond hejtmana - Podpora hejtmana 2013

Název realizované akce/projektu: Soutěžní festival divadla a hudby pro osoby se zdravotním postižením "Smečenská Lyra"

Peněžitý příspěvek ve výši 50.000,- Kč

Soutěžní festival "Smečenská Lyra" je určen pro osoby se zdravotním postižením, které žijí v sociálních zařízeních zřizovaných Středočeským krajem. Druhým ročníkem tohoto festivalu jsme navázali na úspěšnost toho prvního, který se setkal s velkým ohlasem a je jediný svého druhu ve středočeském kraji. Letošní soutěžní přehlídka probíhala v sedmi kategoriích (zpěv skupiny, zpěv sólo, recitace, divadlo, hudební nástroj, tanec a výtvarná soutěž). Klienti se zdravotním postižením zde opět mohli předvést své divadelní, hudební, pěvecké a výtvarné schopnosti.

            Smečenská Lyra 2013   Smečenská Lyra 2013  Smečenská Lyra 2013

 

Rok 2012

Středočeský fond hejtmana - Podpora hejtmana 2012

Název realizované akce/projektu: Soutěžní festival divadla a hudby pro osoby se zdravotním postižením "Smečenská Lyra"

Peněžitý příspěvek ve výši 150.000,- Kč

Soutěžní festival "Smečenská Lyra" je určen pro osoby se zdravotním postižením, které žijí v sociálních zařízeních zřizovaných Středočeským krajem. Jedná se o soutěžní přehlídku, která probíhá ve čtyřech kategoriích (divadelní a hudební představení skupinové, zpěv skupiny, zpěv jednotlivci a divadelní představení jednoho herce - recitace). Myšlenka uspořádat festival vznikla na základě toho, že téměř v každém zařízení pro osoby se zdravotním postižením se klienti zabývají výše uvedenými kulturními, hudebními a pěveckými aktivitami a mají velmi omezené možnosti své umění a schopnosti předvést na společné přehlídce. Zároveň zde mají možnost prezentovat své schopnosti široké veřejnosti.

             lyra  lyra 2  lyra 3

 

Humanitární fond Středočeského kraje

Název realizované akce/projektu: Domov pro osoby se zdravotním postižením - neinvestiční dotace

Peněžitý příspěvek ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 500.000,- Kč

Z důvodu energetické náročnosti objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením, který je umístěn v objektu renesančního zámku z 15. století, činí naše náklady na spotřebu elektrické energie cca 700 tis. Kč ročně. Vzhledem k neustále narůstajícím cenám elektrické energie a vzhledem k výši našich provozních finančních prostředků nám přidělená účelová dotace ze Středočeského Humanitárního fondu v roce 2012 pomohla uhradit větší část spotřeby elektrické energie potřebnou pro provoz poskytované sociální služby.

Při již zmíněné energetické náročnosti budovy Domova je akce hodnocena velmi kladně a přispěla ke kvalitě poskytované sociální služby.

 

Rok 2011

Humanitární fond Středočeského kraje

Název realizované akce/projektu: Nákup vnitřního vybavení - nábytku do pokojů klientů Domova pro seniory Smečno

Peněžitý příspěvek ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 539.000,- Kč

Vlastní investiční fond příspěvkové organizace 30.000,- Kč

Nestavební akce řešila vybavení pokojů klientů Domova pro seniory nábytkem (postele, včetně matrací, šatní skříně, noční stolky a poličky). Místem realizace bylo z větší části oddělení č. 4 Domova pro seniory a částečně byly řešeny i oddělení č. 1, 2, 3 a 5. Akce řešila výměnu zastaralého nevyhovujícího vnitřního vybavení. To přispělo k vytvoření přirozeného domácího prostředí pro klienty a ke zkvalitnění poskytované sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Pečovatelský nábytek byl pořízen od firmy INTERIER ŘÍČAN

 

  pečovatelské lůžko     noční stolek

logo