Navigace

Obsah

Poznámka.: Prosíme žadatele, kteří budou zasílat žádost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, aby obálku se žádostí označili heslem „Žádost o poskytnutí sociální služby“ nebo žádost adresovali přímo sociální pracovnici dané sociální služby.

 

Těm žadatelům, kteří budou žádost odesílat elektronicky (e-mailovou zprávou), ji doporučujeme zaslat  výlučně na e-mailovou adresu kosteckova@dpodlipami.cz(soc. pracovnice DPS, TS a DS) nebo tonova@dpodlipami.cz(soc. pracovnice DOZP a CHB).

Pro zájemce o služby

Žádost o přijetí - word

Vyjádření lékaře - word

 

Vzor smlouvy Domova pro seniory

Vzor smlouvy Domova pro osoby se zdravotním postižením

Vzor smlouvy Chráněného bydlení

Vzor smlouvy Týdenního stacionáře pro seniory

Vzor smlouvy Denního stacionáře pro seniory

K poskytovaným službám 

Ceník domova pro seniory

 

Ceník domova pro zdravotně postižené

 

Ceník chráněného bydlení


Ceník denního stacionáře pro seniory

 

Ceník týdenního stacionáře pro seniory

 

 

Transformace služeb DOZP,CHB

Transformace služeb DOZP a CHB v letech 2009-2014